Positiivinen Kasvu

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Positiivinen kasvu
Linnalankatu 1 B
05830 Hyvinkää.
p. 045 144 03 82
tiia@positiivinenkasvu.fi

Rekisteriasioista vastaava
Positiivinen kasvu
Linnalankatu 1 B
05830 Hyvinkää.
p. 045 144 03 82
tiia@positiivinenkasvu.fi

Henkilörekisterin nimi
Positiivisen kasvun uutiskirjeen rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on antaa positiivisen kasvatuksen ilopostin tilaajille ajankohtaista tietoa positiivisesta kasvatuksesta, tiedottaminen tapahtumista, omien ja yhteistyökumppaneiden tuotteiden markkinointi ja muu yleinen viestintä.

Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
Etunimi
Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityneet antavat tietonsa liittyessään postituslistalle rekisterinpitäjän nettisivuilla.
Henkilötietojen luovuttaminen
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Positiivisen kasvun toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Positiivisen kasvatuksen iloposti käyttää yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus
Tietoja säilytetään ulkopuolisen palveluntarjoajan, MailChimpin palvelimilla. Mailchimp vastaa rekisterin tietosuojasta (https://mailchimp.com/about/security/),) Rekisteri on salasanan takana ja tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen. Tmi Positiivinen kasvatus, Linnalankatu 1 B, 05830 Hyvinkää.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihintarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan  antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Sosiaalinen media
Sivustolla on käytössä sosiaalisen median painikkeita, jotka sisältävät linkin sivuston omiin sosiaalisen median tileihin, joita ovat Facebook, Twitter, Youtube ja Instagram. Sivusto ei käsittele sivustolla itsessään näiden palveluiden liitännäisiä, mutta jos käyttäjänä siirryt sivustolla olevista linkeistä heidän palveluihinsa, sosiaalisen median tilit keräävät evästeitä käynnistäsi. Emme ole vastuussa siitä, kuinka Facebook, Twitter, Youtube ja Instagram käyttävät keräämiään evästetietoja.

 

Pin It on Pinterest