Tiia Trogen

Kulje kanssani kohti kukoistusta

 Minusta

 

En halua aloittaa esittelyäni titteleillä, sillä mielestäni titteleitä tärkeämpää on se, millainen ihminen on niiden takana. Vaikka Cv:ni on monimuotoinen ja pitkä, on vuosien saatossa noussut enemmän merkitykselliseksi se, miten teen itsestäni merkityksellisen toisille ihmisille. Mitkä ovat arvoni, tavoitteeni ja miten sisäinen motivaatio vie minua eteenpäin? Mitä haluan antaa maailmalle ja ympärillä oleville ihmisille? Tähän muutokseen päästääkseen ja sitä ymmärtääkseen on palattava vuoteen 2014, jolloin ensimmäisen kerran tutustuin kunnolla positiiviseen psykologiaan Helsingin yliopistolla.

Elämän merkitys on tehdä itselleen merkityksellisiä asioita siten,
että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille. – Frank Martela

Tämä luennolla kuulemani Frank Martelan lause lähti ohjaamaan minua kohti positiivisen psykologian opintoja ja niiden oppien käyttämistä kaikkien ihmisten hyväksi. Huomasin pian positiivisen psykologian interventioiden olevan todella monikäyttöisiä ja positiivisen psykologian taitojen tärkeitä jokaisen elämässä. Näitä taitoja meidän tulisi oppia aivan lapsuudestamme asti ja jos emme niitä sieltä saa, niin voimme opetella niitä aikuisena. Halusin kuitenkin, että jokainen voisi oppia näitä taitoja aivan alusta asti ja siksi aloin ensin kehittämään ensimmäisenä kasvatukseen sopivaa mallia. Vuonna 2015 perustin positiivisen kasvatuksen sivuston ja aloin kurssittamaan ja kouluttamaan vanhempia sekä muita kasvattajia tästä aiheesta. Pikkuhiljaa syntyi Ilo olla yhdessä! – positiivisen kasvatuksen menetelmä. Koko ajan mielessäni pyöri myös aikuisen oma kasvu, parisuhde ja työhyvinvointi. Kaikki elämänalueet ja positiivisen psykologian käyttö niiden tukena. Aloin siis kehittelemään luentoja, teemailtoja, kursseja ja koulutuksia näiden asioiden eteenpäin viemiseksi. Vuonna 2016 aloitin aikuisen positiivisen kasvun kurssit ja parisuhdeillat, vähän myöhemmin hyppäsin myös mukaan työhyvinvoinnin alueelle. Omassa työn imussani halusin saada myös muut työn imuun ja tätä kautta voimaan paremmin.

Kaiken yhdistävänä tekijänä on kuitenkin positiivinen psykologia ja sen tuomat ratkaisut näille elämänalueille.

Vahvuudet

Jos minun pitäisi kuvailla itseäni yhdellä sanalla, sanoisin: Kehittäjä. Olen aina halunnut viedä asioita eteenpäin. Ongelmien parissa kamppailu ja niiden ratkaiseminen on aina ollut minulle mielekästä. Haluan kulkea siellä missä kukaan ei ole kulkenut, mennä alueille jossa voi oppia ja kokea uutta.

Siksi ei olekaan ihme, että luonteenvahvuuksiani ovat vuodesta toiseen olleet: Uteliaisuus, luovuus ja oppimisen ilo. Olen utelias oppimaan kaikkea uutta, riippumatta alasta. Sovellan luovasti kaikkea oppimaani siihen ympäristöön missä toimin ja saan iloa siitä, että voin viedä tiedon myös taitotasolle. Ei vaan oppia asioita vaan laittaa ne myös käytäntöön.

Sen lisäksi, että haluan kehittää asioita ympärilläni olen jatkuvasti kiinnostunut kehittämään omia taitoja, lisäämään tietojani ja laajentamaan osaamistani. Siksi jatkuvasti opiskelen lisää ja käyn jatkuvasti täydennyskoulutuksissa.

Tavoitteeni on olla koko ihmisen elämänkaaren asiantuntija.

Arvot

Perhearvot ovat aina olleet minulla ykkösenä. Olen saanut sen lapsuudenkodistani. Siksi olenkin tehnyt lasten ja perheiden kanssa töitä aivan 13-vuotiaasta asti. Perheiden hyvinvointi ja jaksaminen on kiinnostanut minua vuosia ja olen tehnyt paljon töitä perheiden hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä työ jatkuu nykyään positiivisen psykologian taitojen ja tiedon jakamisella.

Rakkaus on minulle laajempi käsite kuin romanttinen rakkaus. Se on yhdistelmä yhteenkuuluvuutta, empatiaa, toisen mielen ymmärtämistä, myötätuntoa, rakkauden mikrohetkiä ja tunnetta siitä, että olen osa suurempaa – yhteistä ihmisyyttä. Rakkaus ja ystävällisyys ovat muutosvoimia, jolla voimme kehittyä yhdessä kohti parempaa tulevaisuutta.

Turva tarkoittaa niin fyysistä kuin psykologista turvaa. Kun tunnemme olevamme turvassa ja kehomme sekä mielemme rauhallisessa tilassa, on meillä mahdollisuus olla aidosti läsnä toisille ihmisille, tehdä hyvää, oppia uutta ja kehittää taitojamme.

Reiluus on minulle tasa-arvon edistämistä. Jokaisella tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet riippumatta, millaisesta taustasta tulee. Siksi tarjoan paljon tietoa ja materiaaleja sivuillani myös ilmaiseksi, koska tiedän, että kaikilla ei ole varaa ostaa alan kirjallisuutta, materiaaleja, käydä kursseja tai koulutuksia. Tiedon tulisi mielestäni olla kaikkien saatavilla.

Perhe

itse kasvanut hyvin perinteisessä duunariperheessä kahden vanhemman ja yhden sisaruksen kanssa. Kaksi aikuista, kaksi lasta, omakoti, auto ja kissa. Idylliseltä kuulostavan alun jälkeen on helpompi kertoa minun kamppailleen myös pitkäaikaissairauden kanssa ja koko perheemme lamavuosien kourissa. Nämä ovat kuitenkin tehneet minusta sinnikkään ja olen oppinut niistä paljon. Mikään vastoinkäyminen ei mielestäni ole hukkaa, vaan jokaisesta takaiskusta ja epäonnistumisesta voi oppia jotain uutta.

Oman mieheni löysin opintojen kautta ja perheeseemme kuuluu tällä hetkellä myös kaksi lasta. Vaikka parisuhteemme ei ole aina ollut ruusuinen, meitä on vienyt eteenpäin yhteiset perhearvot. Olemme myös kummatkin hyvin kiinnostuneita kehittämään itseämme ja maailmaa parempaan suuntaan. Jatkuva uteliaisuus ja oppimisen ilo vie meitä yhteisiin ja erillisiin opintopolkuihin. Yhteistä on teologian opiskelut, joista minä lähdin lukemaan psykologiaa, hän oikeustieteitä.

Kotona arvostamme kaikkein eniten perheen yhteisiä hetkiä, joina saamme keskustella ja touhuta yhdessä. Perhearvomme ohjaavat meitä kasvattamaan lapsemme positiivisin, rakkaudellisin keinoin ja kehittämään kasvatustapaamme tämän hetken vaatimuksiin.

Koulutus ja työ

Koulutustaustani on monimuotoinen, mutta niitä yhdistää yksi ajatus: Halu auttaa muita.

Lähdin nuorena opiskelemaan teatteri-ilmaisun ohjaajaksi sillä ajatuksella, että halusin auttaa muita nuoria. Olin itse nuorisoteatterin kasvatti. Jo kuitenkin opiskelujen aikana huomasin kaipaavani enemmän ja välivuoden jälkeen hain teologiseen tiedekuntaan, koska ajattelin sitä kautta voivani auttaa muita. Jatkuva itseni kehittäminen vei minut lopulta psykologian opintojen pariin ja sieltä olen löytänyt mielen ja sielun kotini. Näiden kaikkien yhdistelmästä on todella paljon ollut hyötyä siinä, miten ja millä tavoin voin jakaa tarvittavaa tietoa ja opettaa taitoja myös muille.

Olen käynyt myös koko ajan täydennyskoulutuksia eri aloilta. Viimeisin pitkä koulutus oli Joyllan Positive Psychology Practitoner koulutus, josta valmistuin keväällä 2019. Tulevaisuus on myös tiedossa. Keväällä 2020 aloitan skeematerapian opinnot.

Töitä olen tehnyt 13 – vuotiaasta asti, niin kokopäiväisesti kuin aina opiskelujen ohella. Olen aina ollut innostunut kokeilemaan kaikkea, joten siksi cv:stäni löytyy, niin varastomiehen, tarjoilijan kuin opettajan ja esimiehen töitä. Mikään työ ei ole ollut minulle liian pieni tai suuri ja kaikesta olen kerännyt mukaan uusia tietoja ja taitoja.

Unelma

Unelmani on lisätä ihmisten hyvinvointia. Tavoitteeni on auttaa elämäni aikana mahdollisimman montaa ihmistä kukoistamaan. Siksi olen perustanut positiivinen kasvatus ja positiivinen kasvu sivustot tukemaan ihmisiä ja auttamaan heitä löytämään kukoistuksen ja saavan välineitä niin oman kasvun kuin lasten kasvatuksen, parisuhteen ja työhyvinvoinnin tueksi. Käyn pitämässä koulutuksia, kursseja, luentoja ja teemailtoja ympäri Suomea. 

Toivottavasti viihdyt sivuistoillani ja kohtaamme myös kurssilla tai koulutuksissa. Kaikissa kysymyksissä ja tiedusteluissa ota rohkeasti yhteyttä. Olen täällä sinua varten.

Rakkaudella,
Tiia

Tio, TM, Positive Psychology Practitioner

Pin It on Pinterest