Millainen on positiivinen parisuhde?

01.11.2019 | Positiivinen parisuhde, Uncategorized | 0 Kommenttia

Jokainen parisuhde, kuten me ihmisetkin, on uniikki. Parhaimmillaan kaksi itsenäistä ihmistä muodostaa yhden kokonaisuuden, jossa rakkaus kukoistaa, kummankin vahvuudet tulevat esiin ja toisiamme tukien voimme kehittyä parhaiksi versioiksi itsestämme. 

Positiivisen psykologian taidoilla voimme vahvistaa parisuhdettamme. Positiivisen psykologian kukoistuksen kehyksen osa-alueiden avulla voi saada myös parisuhteen kukoistamaan.

Kaikki lähtee yhteydestä, hyvästä vuorovaikutuksesta toisen kanssa, joka rakennetaan kunnioituksen ja luottamuksen varaan.

Myönteisyys ja myönteiset tunteet ovat osa hyvinvoivaa parisuhdetta. Kun keskitytään näkemään puolisossa hyvä, iloitaan onnistumisista, luodaan yhteisiä muistoja ja vellotaan myönteisissä tunteissa, luodaan pohjaa yhteiselle hyvinvoinnille. 

Parisuhde optimismi koostuu taidosta nähdä tulevaisuus valoisana, toiveikkuudesta ja kyvystä nähdä vastoinkäymiset väliaikaisina, paikallisina, ei liian henkilökohtaisina ja hallittavina.

Parisuhteessa tulevat esiin myös luonteenvahvuutemme ja kun pääsemme käyttämään niitä myös parisuhteessa, voimme paremmin.  Kun keskitymme parisuhteessa enemmän käyttämään vahvuuksiamme tunnemme enemmän yhteyttä puolisoomme, levollisuutta ja energiaa arjessa. Yhdessä touhutessa voi kokea arkiflowta.

Jokaiseen parisuhteeseen kuuluu myös vaikeuksia, vastoinkäymisiä, riitoja ja risukoita. Se miten käsittelemme ja selviämme niistä, miten nopeasti palaudumme yhteyden ja yhteistyön tilaan, määrittelee parisuhteen resilienssi. Resilienssi eli toipumiskyky on kykyä ponnahtaa takaisin vastoinkäymisistä ja kykyä kasvaa vaikeuksista. Parhaimmillaan tulemme karikoista uutta oppineina ja vielä vahvempina sekä uudella rakkaudella täytettyinä. Resilienssiä vahvistavat muun muassa, hyvät tunnetaidot, kyky käsitellä vaikeita tunteita ja optimismi. Optimismi kun on – resilienssin moottori.

Läsnäolon ja pysähtymisen taidot ovat niin lataajia kuin vuorovaikutuksen parantajia. Fyysisen läsnäolon lisäksi tärkeää on mielen läsnäolo. Liiallinen automaattivaihteelle jumittuminen voi ajaa meitä pois toistemme luota. 

Merkityksellisyys luo näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen kokemuksia. Parisuhteen eteen tehtävä työ tuntuu tarkoituksenmukaiselta, tavoitteelliselta ja se lisää parisuhteeseen sitoutumista. 

Parisuhteen yksilölliset ja yhteiset tavoitteet ja kasvun asenne kehittävät parisuhdetta kohti syvempää ymmärrystä. Tavoitteiden saavuttaminen vahvistaa yhteyttä, lisää myönteisiä tunteita ja onnistumisen tunnetta sekä vahvistaa uskoa vastoinkäymisten voittamiseen.

Näiden lisäksi oman itsensä johtajuus ja itsetuntemus, ymmärrys omasta menneisyydestä ja sen vaikutuksesta nykyisyyteen, lapsuuden kiintymyssuhteen ja omien tunnelukkojen ymmärtäminen ovat kaikki parisuhdetta vahvistavia tekijöitä. 

Parisuhde on alati muuttuva ja muokkaantuva. Se muovaantuu elämänmuutosten ja elämänkriisien kautta. Parhaimmillaan yhä vahvemmaksi. Ja vaikka yhteys välillä saattaa kadota, vuorovaikutus voi katketa ja koko homma maistuu puulta, niin se voi pienellä kipinällä syttyä uudestaan täyteen roihuun.  Omaan puolisoon voi rakastua yhä uudestaan.

Positiivisen psykologian taitojen avulla voi muun muassa löytää uudestaan kadotetun yhteyden tai vahvistaa jo olemassa olevaa, lisätä omaa itsetuntemusta ja puolisonsa tuntemista, lisätä parisuhteen tunnetaitoja ja kestävyyttä myrskyjä vastaan.  

Positiivisen psykologian välineillä voimme rakentaa parisuhteen, jossa on mahdollista kukoistaa yhdessä!

Tiia Trogen

Tiia Trogen

Positive Psychology Practitioner, Tio, TM, Perhetyöntekijä, Kouluttaja, Ilo olla yhdessä! ™ – positiivisen kasvatusmenetelmän kehittäjä

”Meissä kaikissa on mahdollisuus kukoistukseen. Oikeassa ympäristössä ja
oikein välinein meillä on mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliimme.
Minun tehtäväni on auttaa lapsia ja aikuisia kukoistamaan.”

0 kommenttia

Pin It on Pinterest

Share This

Jaa

Jaa tämä artikkeli!