Ilo olla minä! – aikuisen positiivisen kasvun kurssi on hyvinvointikurssi, jossa mennään kohti syvempää itsetuntemusta sekä kukoistusta.

Sisältö ja kurssin teemat

Kurssi on rakennettu positiivisen psykologian harjoitteiden pohjalle. Siellä käydään läpi kukoistuksen kehyksen mukaiset alueet.

Myönteisyys. Tässä osiossa tutustutaan myönteisten tunteiden voimaan ja merkitykseen elämässä. Opitaan miten optimisti ja pessimisti eroaa sekä kuinka voin opetella optimismia? Kurkistamme kiitollisuuden vaikutuksiin ja teemme harjoituksia tähän liittyen.

Uppoutuneisuus. Tässä osiossa opimme tuntemaan luonteenvahvuutemme ja ottamaan ne käyttöön arjen tueksi ja työn imun lisäämiseksi. Kartoitamme kasvuvahvuuksia ja teemme suunnitelmia niiden vahvistamiseksi.  Tutustumme flown ja työn imun käsitteisiin sekä kuinka lisätä niitä elämässä?

Ihmissuhteet. Tässä osiossa käymme läpi sosiaalisia tunteita. Opimme tuntemaan rakkauden mikrohetket ja vahvistamaan merkityksellisiä sosiaalisia suhteita elämässämme sekä luomaan uusia. Tutustumme kiintymyssuhteiden muodostumiseen ja yhteyden vahvistamiseen toisten ihmisten kanssa.

Merkityksellisyys. Merkityksellisyyden osa-alueessa tarkastelemme elämämme merkityksellisyyttä neljän pilarin mukaisesti. Näiden lisäksi tutustumme arvoihimme ja luomme oman tarkoitustoteamuksen.

Aikaansaaminen. Tässä osiossa tutustumme mindsetteihin, muuttumattomuuden ja kasvun asenteeseen. Tutustumme elämäntavoitteisiin ja askeleista niiden saavuttamiseksi sisäisen motivaation avulla. Käymme läpi vastoinkäymisiä ja vaikeiden tunteiden käsittelyä sekä resilienssin muodostumista.

Elinvoimaisuus. Tässä osiossa sukellamme tutkimaan keho-mieli yhteyttä. Tutustumme viimeisimpiin tutkimustuloksiin kehon ja mielen vaikutuksista ja vahvistamme näiden kahden välistä siltaa.

Kesto

Kurssilla kestoltaan kuusi kertaa kaksi tuntia, joka voidaan toteuttaa kuutena tapaamiskertana tai viikonloppukurssina.

Materiaalit

Kurssiin kuuluu Ilo olla minä! – tehtäväkirja ja kurssin suorittamisesta saa todistuksen.

Otteita kurssipalautteesta

Tämä oli mun juttu! Hyvä kurssi ja hyvä ohjaaja. Selkeä matsku tiiviissä muodossa.”

”Kiitän todella opettavaisesta ja hyödyllisestä kurssista. Ohjaaja oli mahtava. Tykkäsin erityisesti vahvasta tieteellisestä perustasta ja sen kansantajuisesta ja ymmärrettävästä selittämisestä ja ohjaajan kyvystä kuunnella ja opastaa ja ohjata ryhmää eikä vain luennoida.”

”Kiinnostava teema ja innostava opintopiirimäinen työskentely, ohjaaja itse erittäin innostunut, mikä näkyy toteutuksessa”

”Kurssi toi ajattelemisen aihetta, tieteelliset faktat motivoi sekä keskustelu ja pienet harjoitukset tukivat oppimista”

”Oman hyvinvointisuunnitelman tekeminen sai aloittamisen tuntumaan helpommalta.”

Pin It on Pinterest