Ilo olla me! – positiivisen parisuhteen kurssi  on pariskuntien vuorovaikutuskurssi, jossa tarkoituksena parisuhteen vuorovaikutuksen vahvistaminen ja toimivien työkalujen löytäminen arkeen.

Sisältö

Kurssilla opitaan muun muassa positiivista vuorovaikutusta, hyväksynnän kieltä,  parisuhdemyönteistä tulkintaa, hyvään ja toimivaan keskittymistä, luonteenvahvuuksien tunnistamista ja käyttämistä parisuhteen hoitamiseen.

Kurssilla opetellaan tunnistamaan omia ja toisen rakkauskieltä. Kurssin harjoitusten kautta saadaan arjen välineitä parisuhteen hoitamiseen kiireisenkin lapsiarjen lomassa.

Parisuhdetaidot käydään kukoistuksen kehyksen osa-alueiden kautta.

Myönteisyys. Tässä osiossa harjoitellaan hyvän huomaamiseen kumppanissa, myönteisten tunteiden yhdessä kokemista ja niiden lisäämistä yhteiseen vuorovaikutukseen, opetellaan parisuhdeoptimismia ja kiitollisuuden lisäämistä.

Uppoutuneisuus. Tässä osiossa opimme tuntemaan luonteenvahvuutemme ja ottamaan ne käyttöön parisuhteen tueksi ja tunneyhteyden lisäämiseksi. Kartoitamme kasvuvahvuuksia, mitä voisimme tarvita parisuhteen toimivuuden parantamiseksi ja teemme suunnitelmia myös niiden vahvistamiseksi.  Tutustumme pariflown ja kuinka lisätä sitä parisuhteessa?

Ihmissuhteet. Tässä osiossa käymme läpi sosiaalisia tunteita. Opimme tuntemaan rakkauden mikrohetket ja vahvistamaan parisuhteen tunneyhteytta rakkauden vahvuuksien kautta.

Merkityksellisyys. Merkityksellisyyden osa-alueessa tarkastelemme parisuhteen merkityksellisyyttä neljän pilarin mukaisesti. Yhteenkuuluvuus, tarina, tarkoitus ja transendenssi. Näiden lisäksi tutustumme omiin ja parisuhteen arvoihimme.

Aikaansaaminen. Tässä osiossa tutustumme mindsetteihin, muuttumattomuuden ja kasvun asenteeseen. Tutustumme parisuhteen tavoitteisiin ja askeleista niiden saavuttamiseksi. Käymme läpi vastoinkäymisiä ja vaikeiden tunteiden käsittelyä sekä parisuhderesilienssin muodostumista.

Elinvoimaisuus. Tässä osiossa sukellamme tutkimaan keho-mieli yhteyttä ja kosketuksen voimaa. Tutustumme viimeisimpiin tutkimustuloksiin kehon ja mielen vaikutuksista ja vahvistamme näiden kahden  sekä pariskuntien välistä siltaa.

Kenelle

Kurssi sopii kaikille pariskunnille, jotka haluavat käyttää positiivisen psykologian työkaluja parisuhteen hoitamiseen ja vahvistamiseen.

 

Kesto

Kurssi on pituudeltaan kuusi kahden tunnin tapaamiskertaa tai voidaan toteuttaa myös viikonloppukurssina

Materiaali

Kurssimateriaaliin kuuluu Ilo olla me! – tehtävävihko ja kurssille osallistumisesta saa todistuksen.

Haluatko tilata kurssin?

Lähetä tarjouspyyntö tiia@positiivinenkasvu.fi tai soita 045 144 03 82.

Pin It on Pinterest